AVG Onderwijs Abonnement

Voor onderwijsinstellingen komt er een hoop kijken bij het implementeren van de AVG-wetgeving. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken,  biedt AVG Onderwijs haar dienstverlening nu in abonnementsvorm aan. Zo heb je al je zaken omtrent AVG op dezelfde plek geregeld en word je op veel gebieden door ons ontzorgd.

Het AVG Onderwijs Abonnement is in drie varianten verkrijgbaar: Silver, Gold en Platinum.

Silver Gold Platinum
Software X X X
Advies X X X
FG Training X X X
Community X X X
Audit X X
Documentmanagement X X
Communicatie X
Privacy Officer Training X

Software
Als Functionaris Gegevensbescherming (FG’er) is het niet altijd eenvoudig om te beoordelen of de software die gebruikt wordt voldoet aan de eisen van de AVG. Hoe zit het met back-ups? Is het nodig om een PIA (Privacy Impact Analyse) te doen? Is de toegangscontrole goed ingeregeld? Samen kijken we hierna en doen aanbevelingen voor verbeteringen waar nodig.

Daarnaast kun je gebruiken maken van onze digitale tool waarmee je overzichtelijk en eenvoudig een privacy verklaring kunt opstellen en deze up-to-date kunt houden. In deze tool zitten ook door een jurist gecontroleerde voorbeelddocumenten.

Advies
Als FG’er heb je soms vragen op juridisch, organisatorisch, IT of communicatie gebied waarbij je graag de hulp van een expert inroept. Deze experts zijn aangesloten bij AVG Onderwijs en staan tot jouw beschikking.

Voor elk van deze onderwerpen staat een expert van AVG Onderwijs 1 uur per maand volledig tot jouw beschikking. Stel telefonisch of per mail je vraag en hij zal door een van onze experts worden beantwoord zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

FG training
Scholen zijn wettelijk verplicht een FG aan te stellen. Aan deze persoon worden een aantal eisen gesteld. Zo moet de FG op de hoogte zijn van de privacy regels. Tijdens deze eendaagse training leren nieuwe FG’s wat de AVG inhoud, wat de uitgangspunten van de AVG zijn, wat een school moet doen om zich te conformeren aan de AVG en welke rechten en plichten zij hebben. Daarnaast is er een jaarlijkse update training om te zorgen dat de kennis van de FG’er up-to-date blijft.

Community
Als FG op school heb je weinig tot geen directe collega’s waar je mee kunt overleggen. Vanuit de verschillende FG’ers hebben wij het signaal ontvangen dat hier wel een grote behoefte aan bestaat.

Om in deze behoefte te voorzien hebben we de volgende interactie tussen FG’ers van verschillende scholen gefaciliteerd.

 • Er is een gesloten, digitaal forum waar de FG’ ers onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.
 • Er is een maandelijkse online videoconference waar elke FG’er kan inloggen en met andere FG’ers discussiëren over AVG vraagstukken. Elke meeting heeft een actueel thema en wordt voorgezeten door een expert van AVG onderwijs.
 • 2x maal per jaar vindt er een bijeenkomst van de FG’ers plaats waarbij er een lezing van een expert op het gebied van de AVG een lezing/workshop geeft en er ruimte is om kennis en kunde met andere FG’ ers uit te wisselen.

Audit
Bij de start van het abonnement wordt er een nulmeting uitgevoerd waarbij wordt gekeken naar de volgende onderdelen inzake de AVG:

 • AVG Beleid
 • Toewijzing verantwoordelijkheden
 • Mate van bewustzijn onder het personeel
 • Stand van zaken inzake training/opleiding personeel
 • Controle overeenkomsten gegevensuitwisseling
 • Controle toestemmingsverklaringen
 • Digitale beveiliging en toegang persoonsgegevens
 • Analoge beveiliging en toegang persoonsgegevens
 • Controle van gebruikte grondslagen
 • Is het incidentenproces op orde

Deze audit wordt uitgevoerd op basis van

 • Een documentenanalyse
 • Interviews met enkele medewerkers
 • Enquête onder medewerkers (anoniem)
 • Inspectie op de werkvloer

Naar aanleiding van deze nulmeting wordt er een risicoanalyse gedaan en een verbeteradvies opgesteld welke gedurende het jaar uitgevoerd zal worden. Vervolgens vindt er jaarlijks een nieuwe audit van de bovenstaande punten plaats waarbij er wordt gekeken in hoeverre e.e.a. nog op orde is en eventueel verbeterd kan worden. Op deze manier bent u er zeker van dat de AVG voldoende aandacht krijgt en blijft houden op uw school.

Communicatie
Om succesvol de AVG in te voeren is het belangrijk dat er draagvlak is. De basis hiervoor is goede en tijdige communicatie over de AVG. Belangrijk daarbij is dat medewerkers niet alleen horen wat er niet meer mag, maar vooral ook wat nog wel mag.

Vanuit AVG onderwijs denken we mee en ontwikkelen we de passende vorm van communicatie.

Privacy Officer Training
Soms is de afstand tussen de medewerkers en de FG’er (te) groot, zeker als één FG’er meerdere scholen ondersteunt. In die situaties kan het prettig zijn om als FG’er te worden ondersteunt door de collega’s op de betreffende scholen.

Speciaal voor hen hebben we de P.O. training opgezet. Hiermee worden zij geen FG’er maar zijn ze wel goed ingevoerd in de AVG.

Kosten

Abonnement Kosten per maand*/**
Silver € 299,-
Gold € 399,-
Platinum € 499,-

*   per jaar afgerekend
** voor de eerste 5 scholen, aanvullende aangesloten scholen kosten €49,- per school per maand extra.
Meer dan 10 scholen aangesloten? Vraag om een offerte op maat.

Meer weten of een abonnement afsluiten? Vul dan onderstaand formulier in.


 

Menu