Inhuur Functionaris Gegevensbescherming

Volgens de nieuwe AVG-wetgeving dient elke overheidsorganisatie een Functionaris Gegevensbescherming in dienst te hebben. Deze functie is momenteel echter zo gewild, dat het lastig kan zijn om Functionaris Gegevensbescherming voor uw organisatie te vinden. Bij AVG Onderwijs is het mogelijk om een Functionaris Gegevensbescherming in te huren. Onze functionarissen weten alles over de AVG-wetgeving en beschikken over de benodigde certificering.

Concreet voert de Functionaris Gegevensbescherming de volgende taken uit zoals omschreven in de door de Werkgroep voor de gegevensbescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ingesteld bij Richtlijn 95/46/EG:(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/wp243rev01_nl.pdf), waaronder:

  • Ondersteunen bij het opstellen van een informatiebeveiligings- en privacybeleid;
  • Binnen de organisatie informeren en adviseren over de verplichtingen met betrekking tot de wettelijke vereiste bescherming van persoonsgegevens;
  • Toezicht houden op de naleving van de AVG, maar ook van andere Europese en/of nationale bepalingen op het gebied van gegevensbescherming;
  • Adviseren met betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en toezicht houden op uitvoering conform de AVG;
  • Opleiden van medewerkers zodat zij op de hoogte zijn van de AVG en de wijze waarop deze is geïmplementeerd in uw organisatie.

De Functionaris Gegevensbescherming is het primaire aanspreekpunt voor uw organisatie en zal als contactpersoon worden aangemeld bij de toezichthoudende autoriteit. De Functionaris Gegevensbescherming wordt hierbij intern ondersteund door een team van gespecialiseerde collega’s.

Om volgens de regelgeving te kunnen functioneren moet de Functionaris Gegevensbescherming toegang hebben tot de voor zijn werkzaamheden benodigde gegevens en moet hij worden betrokken bij alle besluiten welke gerelateerd zijn aan de verwerking van persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming dient te rapporteren aan de hoogste leidinggevende binnen uw organisatie.

De Functionaris Gegevensbescherming heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Tarief & tijdsbesteding
Voor bovenstaande werkzaamheden biedt AVG Onderwijs een Functionaris Gegevensbescherming aan tegen een uurtarief van € 125,- per uur. De verwachte tijdsbesteding is 2 tot 3 dagdelen per maand. Indien gewenst kunt u tegen hetzelfde tarief onze AVG-jurist, AVG-projectleider of AVG-implementatiemedewerker inzetten op specifieke vraagstukken. Wij streven ernaar de organisatie zoveel mogelijk zelf te laten doen vanuit een kosten perspectief.

Wij gaan ervan uit dat de huidige FG uw organisatie reeds ingericht heeft conform de eisen van de AVG-wetgeving, mochten dit niet zo zijn dan zal de FG dit verder oppakken en vormgeven, dit heeft effect op de tijdsbesteding van de FG.

Wilt u gebruikmaken van deze dienstverlening? Download dan via onderstaande knop het formulier en stuur dit ingevuld en ondertekend op naar info@avgonderwijs.nl. Bij indienen van het formulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van AVG Onderwijs.

Download Formulier inhuur Functionaris Gegevensbescherming

 

Menu