AVG Onderwijs is niet alleen aanbieder van het AVG-Programma, maar kan u ook ondersteunen in de implementatie hiervan. Onderstaand treft u een overzicht van die diensten van AVG Onderwijs. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw en exclusief reiskostenvergoeding.

Juridisch
ICT
Projectmanagement
Inhuur Functionaris Gegevensbescherming
Opleiding Functionaris Gegevensbescherming
Groepsopleiding Functionaris Gegevensbescherming incompany
Medewerkerstrainingen
Audit
Juridisch

Opstellen of controleren (verwerkers)overeenkomst: €250,- per document
Een jurist van AVG Onderwijs controleert de door u opgestelde (verwerkers)overeenkomst. Het is ook mogelijk om de gehele overeenkomst door onze jurist op te laten stellen.

Juridisch advies over AVG-wetgeving: €125,- per uur
Heeft u juridische vragen of juridisch advies nodig met betrekking tot de AVG-wetgeving? AVG Onderwijs kan u hierin ondersteunen middels haar eigen juristen.

Opstellen en uitwerken privacy policy: €125,-
Iedere organisatie heeft een privacy policy nodig, u dus ook. Vindt u het lastig om hier aan te beginnen of bent u er niet zeker van dat uw privacy policy aan alle eisen voldoet? Onze jurist controleert uw privacy policy of stelt de gehele policy voor u op.

Jaarabonnement juridische helpdesk
Als u verwacht regelmatig tegen juridische vraagstukken te lopen met betrekking tot de AVG, dan kan het jaarabonnement op de juridische helpdesk van AVG Onderwijs een uitkomst bieden. Een jaarabonnement is beschikbaar op aanvraag.

ICT

In kaart brengen ICT-landschap: €125,- per uur
Een ICT-specialist van AVG Onderwijs brengt analyseert uw ICT-landschap zodat er een duidelijk beeld ontstaat van hetgeen u op ICT-gebied nog dient te verbeteren ten aanzien van de AVG-wetgeving.

Opstellen ICT-gerelateerde procedures: €125,- per uur
Een ICT-specialist van AVG Onderwijs stelt ICT-gerelateerde procedures voor uw organisatie op. Denk hierbij aan het verwijderen van gegevens wanneer iemand gebruik wil maken van het recht om vergeten te worden.

Uitvoeren van ICT-scan of checkup: €125,- per uur
Wilt u snel weten hoe goed uw ICT-omgeving is opgewassen tegen de AVG-wetgeving? Middels de checkup inventariseert onze ICT-specialist op welke gebieden er nog winst te behalen is en op welke wijze u dit het beste kunt aanpakken!

Projectmanagement

Onboarding: €500,- per dagdeel
Een goed begin is het halve werk. Om het AVG-traject tot een succes te maken, kan AVG Onderwijs een onboarding-sessie bij u op locatie organiseren. Samen met alle betrokken personen binnen uw organisatie stellen we een planning inclusief werkverdeling voor het gehele project op en maken we een begin aan het stappenplan van het AVG-programma.

Ondersteuning bij het invullen van AVG-programma: €500,- per dagdeel
In principe legt het AVG-programma van AVG Onderwijs zichzelf uit en heeft u bij het invullen geen ondersteuning nodig. Heeft u hier toch moeite mee of vindt u het fijn dat er een AVG-professional met u meekijkt? Eén van de ervaren professionals van AVG Onderwijs komt u graag helpen!

Invulworkshop AVG-programma: €199,- per dagdeel
Periodiek organiseert AVG Onderwijs een invulworkshop. Tijdens de workshop komen meerdere scholen bijeen in Utrecht om gezamenlijk onder begeleiding van een professional van AVG Onderwijs het stappenplan van AVG-programma te doorlopen. De ervaring leert dat het veel organisaties lukt om binnen een dagdeel het gehele stappenplan te doorlopen!

Procesbegeleiding: €500,- per dagdeel
Er komt een hoop kijken bij het implementeren van de nieuwe AVG-wetgeving. Dit is een omvangrijk project dag goed gemanaged moet worden. AVG Onderwijs neemt de begeleiding van het proces graag bij u uit handen.

Inhuur Functionaris Gegevensbescherming

Inhuur Functionaris Gegevensbescherming: €500,- per dagdeel
Volgens de nieuwe AVG-wetgeving dient elke overheidsorganisatie een Functionaris Gegevensbescherming in dienst te hebben. Deze functie is momenteel echter zo gewild, dat het lastig kan zijn om Functionaris Gegevensbescherming voor uw organisatie te vinden. Bij AVG Onderwijs is het mogelijk om een Functionaris Gegevensbescherming in te huren. Onze functionarissen weten alles over de AVG-wetgeving en hebben de benodigde certificering behaald.

Opleiding Functionaris Gegevensbescherming

Opleiding Functionaris gegevensbescherming: €395,-
Iedere overheidsorganisatie heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) nodig. Neemt u iemand aan om als FG te functioneren of benoemt u één van uw huidige medewerkers tot FG? Dan is het belangrijk dat hij of zij over de nodige kennis beschikt. AVG Onderwijs verzorgt daarom een 1 daagse basistraining voor de FG. Ook verzorgt AVG Onderwijs periodiek opfriscursussen voor FG’s.

Voor 2019 staat er iedere maand basistrainingen op de planning. Bekijk de evenementenkalender voor meer informatie.

Naast de basistraining biedt AVG Onderwijs ook een vijfdaagse verdiepingstraining aan voor de Functionaris Gegevensbescherming.

Gebruikers van het AVG-programma van AVG Onderwijs ontvangen standaard 10% korting op al onze trainingen.

Groepsopleiding Functionaris Gegevensbescherming incompany

Groepstraining Functionaris Gegevensbescherming incompany standaard: €295,- p.p. (minimaal 5 deelnemers)
Wilt u meerdere medewerkers opleiden tot FG? AVG Onderwijs kan de Basistraining Functionaris Gegevensbescherming ook bij u op locatie verzorgen voor een groep van minimaal 5 personen.

Groepstraining Functionaris Gegevensbescherming incompany op maat: €395,- p.p. (minimaal 5 deelnemers)
AVG Onderwijs speciaal voor u een op maat gemaakte Basistraining Functionaris Gegevensbescherming samen. De training wordt vervolgens door AVG Onderwijs bij u op locatie verzorgd. Er vinden twee telefonische intakegesprekken plaats om de inhoud van de training af te stemmen op uw wensen en organisatie.

Bij trainingen bij u op locatie bent u verantwoordelijk voor een geschikte ruimte en het verzorgen van de lunch.

Bij trainingen bij u op locatie brengt AVG Onderwijs reiskosten in rekening.

Medewerkerstrainingen

Bewustzijnstraining (max. 10 deelnemers): €1.250,-
Sinds de invoering van de nieuwe AVG-wetgeving op 28 mei 2018 zijn onderwijsinstellingen druk bezig met de implementatie hiervan. Er moet veel gebeuren op organisatorisch gebied en hierbij moet niet vergeten worden de medewerkers actief bij het proces te betrekken. Zij zullen immers de AVG gaan uitvoeren.

Om uw medewerkers bewust te maken van hetgeen er van hen verwacht wordt, organiseert AVG Onderwijs een medewerkersbewustzijnstraining. AVG Onderwijs kan zich goed voorstellen dat de AVG geen onderwerp is waarvan men enthousiast wordt. Daarom vullen wij de training op een leuke en interactieve manier in.

Wilt u graag een medewerkerstraining op maat? Neem dan contact met ons op.

Locatie en tijdstip
De medewerkersbewustzijnstraining wordt bij u op locatie verzorgd en duurt een dagdeel (ochtend of middag).

Meer informatie over deze training wordt spoedig bekendgemaakt. Wilt u dat wij u op de hoogte houden? Vul dan het onderstaande formulier in.

Audit

Audit: €2.500,-

AVG Onderwijs licht uw organisatie door om te controleren wat uw voortang is met betrekking tot de AVG-wetgeving.

Er wordt nulmeting uitgevoerd waarbij wordt gekeken naar de volgende onderdelen inzake de AVG:

– AVG Beleid

– Toewijzing verantwoordelijkheden

– Mate van bewustzijn onder het personeel

– Stand van zaken inzake training/opleiding personeel

– Controle overeenkomsten gegevensuitwisseling

– Controle toestemmingsverklaringen

– Digitale beveiliging en toegang persoonsgegevens

– Analoge beveiliging en toegang persoonsgegevens

– Controle van gebruikte grondslagen

– Is het incidentenproces op orde

Deze audit wordt uitgevoerd op basis van:

– Een documentenanalyse

– Interviews met enkele medewerkers

– Enquête onder medewerkers (anoniem)

– Inspectie op de werkvloer

Naar aanleiding van deze nulmeting wordt er een risicoanalyse gedaan en een verbeteradvies opgesteld welke gedurende het jaar uitgevoerd zal worden. Vervolgens vindt er jaarlijks een nieuwe audit van de bovenstaande punten plaats waarbij er wordt gekeken in hoeverre e.e.a. nog op orde is en eventueel verbeterd kan worden. Op deze manier bent u er zeker van dat de AVG voldoende aandacht krijgt en blijft houden op uw school.

Wilt u gebruikmaken van de dienstverlening van AVG Onderwijs? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij zo snel mogelijk contact met u kunnen opnemen.

Menu